11 duayen hukukçu: ‘İnfaz düzenlemesi’ eşitliğe aykırı, kamu vicdanı yaralandı

Türkiye’nin önde gelen 11 hukukçusu, TBMM’de kabul edilen ve kamuoyunda ‘Af yasası’ olarak bilinen ‘İnfaz düzenlemesi’nin, gerek şekil gerekse öz bakımından Anayasa’nın hukuk devleti ve eşitlik ilkelerine, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu vurguladı.

Hukukçular, konu hakkındaki görüşlerini ortak bir bildiriyle kamuoyuna açıkladı.

Bildiride, başta ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı olmak üzere anayasal hakların yok sayıldığının altı çizilerek, “Çıkarılan yasa, infazda eşitliği gözetmemiştir. Aynı cezayı alan iki hükümlüden biri, suçunun türü nedeniyle infaz yasasındaki koşullu salıverme ve denetimli serbestlikten yararlanıp tahliye olurken, başka bir gruptaki hükümlü cezasını çekecektir” dendi.

Hukukçular, bu düzenlemenin ‘siyasal muhalefetin kriminalize edilmesi imkânına dönüştürüldüğünü’ dile getirdi ve “Bu yaklaşımın ülkemizdeki siyasal yarılmayı derinleştireceğine, şu günlerde en büyük ihtiyacımız olan toplumsal barışımıza zarar vereceğine inanıyoruz” uyarısını yaptı.

https://ahvalnews.com/tr/infaz-duzenlemesi/11-duayen-hukukcu-infaz-duzenlemesi-esitlige-aykiri-kamu-vicdani-yaralandi