BM Raporu: Tüm siyasi tutukluları bırakın

BM Hukuk Dışı, Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kovid-19 bağlamında devletlerin tutukluluk ve ceza infaz kurumlarındaki sorumluluklarına ilişkin bir rapor yayınladı.

Callamard, #NoCurfewOnHumanRights etiketiyle paylaşılan raporda önemli uyarılarda bulundu. Gözaltındaki ve tutuklu kişiler kendilerini Kovid-19 bulaşmasından koruyamadığına, bu kişilerin temel sağlık durumu Kovid-19’dan daha fazla ölüm riski anlamına geldiğine, etnik azınlık ve sosyoekonomik olarak dezavantajlı bireyler hem ceza adaleti sisteminden hem de Kovid-19’dan farklı şekilde etkilendiğine, gerekli hijyen, sanitasyon ve tıbbi malzeme ve hizmetlerin eksikliğine işaret etti. Devletlerin tüm tutukluların yaşam hakkını koruması ve tutukluları keyfi ölümden korumak için yeterli önlemler alması gerektiği, tutuklu olan kişilere karşı daha fazla bakım sorumluluğu bulunduğu, ayrımcılık yapmadan sağlık hizmetlerini yeterli bir şekilde sağlanması gerektiği, ayrıca, sağlık hizmetlerine erişimin sürekliliğini sağlama yükümlülüğü bulunduğuna değindi.

TÜM TUTUKLU SİYASİ MAHKUMLARI BIRAKIN

Özel Raportör, tavsiyeler bölümünde ise tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması dahil bir dizi önlem istendi:

  • Tüm çocuklar, vicdan mahkumları, dini mahkumlar ve siyasi mahkumlar da dahil olmak üzere, hapsedilmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı veya keyfi olan tüm mahkumların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması.
  • Cezaevi nüfusunun gözden geçirilmesi ve cezaevine hapis cezasına alternatif cezalar verilmesi yoluyla cezaevi nüfusunun toplam büyüklüğünü azaltın ve aşırı kalabalıkla mücadele edilmesi.
  • Kefalet, adli kontrol altında serbest bırakma veya diğerleri gibi mahkeme öncesi tutukluluğa alternatiflerin hayata geçirilmesi,
  • Kefaletle geçici olarak serbest bırakılmayı veya herhangi bir suçlama yapılmaksızın ve yargılanmaksızın tutuklanan ve cezalandırılmayı bekleyen kişiler gibi çeşitli cezai olmayan gerekçelerle tutulan kişilerin serbest bırakılması.
  • Cezaevinde kalan herkesin gözaltı koşullarının uluslararası insan hakları standartları seviyesine getirilmesi.
  • Dolgunluğun resmi kapasiteyi aşmamasını ve resmi kapasitenin, bir bütün olarak genel nüfusa verilen standart rehberliğe uygun olarak sosyal mesafenin uygulanması.
  • Gözaltında tutulan herkese, tutukluların bir bütün olarak nüfusun erişimine açık olması için yeterli sağlık ve hijyen tesisleri, ekipman, malzeme ve personel sağlanması.
  • Tüm tutukluların alınan tüm tedbirler, süreleri ve nedenleri hakkında güvenilir, doğru ve güncel bilgi hakkında bilgi verilmesi.
  • Cezaevi personeli ve mahkumlar için kişisel koruyucu ekipman dağıtılması ve testlerin yapılması.

BM Raporu: Tüm siyasi tutukluları bırakın